Klik her for at oprette en profil

  Brugernavn
 
  Password
 
        Glemt login info?  
Klubben har følgende udvalg:
 
Udvalgene er kort beskrevet og medlemmerne opregnet og evt. ledige udvalgsposter nævnt. Ønsker du at være medlem, så kontakt endelig udvalgsformanden (fremhævet med kursiv)
 

Sponsorat- og Fondsmiddeludvalg: 

Udvalget opsporer og ansøger om sponsorater og fondstilskud hos diverse erhvervsdrivende og fonde til aktiviteter i klubben samt i relation til Rugballegård.

 
 
Stævneudvalg: Berit Donbæk, Anja Lassen, Clara Storm, Tina Storm, Nanna Rothkegel
Udvalget arrangerer klub- og distriktsstævner i såvel dressur som spring. Ca. 6-8 stævner om året. Arbejdet består i ansøgning af stævner og mødedeltagelse hos distriktet, planlægning og tilrettelæggelse af stævnet i Go og Live, kontakt i relation til spørgsmål fra deltagende ryttere, aftaleindgåelse med dommere/banebyggere/TD'ere mv, indkøb af pokaler og rosetter mv, indhentning af sponsorater/præmier, planlægning og aftaler med stævnehjælpere, forberedelse af stævnemateriale, opstilling af lydanlæg, afholdelse af stævnerne med jobs som skriver, sekretariat mv. Så som I kan se, er der noget for enhver smag og vi har det rigtig hyggeligt i udvalget, selvom der er en del at se til op til og under et stævne. Så henvend dig endelig, hvis du gerne vil være med - vi kan altid bruge et par ekstra hænder.
 
 
Mini-stævneudvalg
Udvalget arrangerer mindre stævner for rideskolens elever og klubbens ikke-rutinerede ryttere primært i dressur, men også små stævner for eleverne på springholdene. Ca. 4 stævner om året ofte i relation til en begivenhed; fastelavn, sommerferie, Halloween, jul mv. Arbejdet består i planlægning og afholdelse af stævnerne, og de afvikles jo i en noget mindre målestok i forhold til arbejdet med de ovennævnte stævner, hvorfor arbejdsbyrden også er noget mindre. Så hvem vil gerne være med?
 
 
Aktivitetsudvalg
Står for Middelalderfestival, ridelejre og f.eks. fælles pizza, sommerfest mv. Her mangler i høj grad medlemmer
 
  
Juniorudvalg
 
Materiale- og anlægsudvalg

Udvalget forestår indkøb af materialer og tilrettelæggelsen af diverse reparationsarbejder i klubben og udfører også en del af opgaverne selv eller indkalder til arbejdsdage eller andet for at få opgaverne udført. Her kan der altid bruges et par hænder ekstra, da der er mange ting, som trænger til en kærlig hånd.

 

PR-, Hjemmeside- og Facebookudvalg

Man forestår selv indsendelse af stævneresultater og andre PR-meddelser til aviserne mv. X forestår klubbens Facebook profil og sætter nyheder omkring stævner, resultater, info om hestene mv. på Facebook til stor gælde for "følgerne" og opdaterer klubbens hjemmeside med diverse info.

 
Sikkerhedsudvalg:
Udvalget er på standby til efter flytningen, da vi ikke pt. kan opfylde reglerne fra DRF vedr. akkreditering.
 
 
Cafeteriaudvalg: Tina Winther
Der er brug for mindst to mere, så vi kan skiftes til dagene, når der er stævne og hjælpes ad med indkøb og den slags.
Derudover er der brug for et lille underudvalg, der vil varetage rengøring og tøjvask. Om dette underudvalg beslutter at gøre rent en gang om måneden, fire gange om året, før og efter hvert stævne eller noget helt andet må de selvom. Det kan aldrig blive værre end nu. Emoji
Er der nogle spørgsmål, så ring på telefon: 5049 6386
 
 
Denne side er drevet af Klubmodul.dk